CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng việc sử dụng, truy cập vào Reviewcathegioi.com hoặc bất kỳ hình thức nào bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu (Data Feed), bạn thể hiện bạn đồng ý với Điều khoản này, và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này của Reviewcathegioi.com, bạn có quyền không sử dụng.

  1. Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam
  2. Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. 
  3. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.
  4. Mọi thông tin, tài khoản cá nhân của bạn được Reviewcathegioi.com đảm bảo, duy trì an toàn ở mức cao nhất và chỉ được sử dụng theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
  5. Mọi sự sao chép hay tải dữ liệu từ Reviewcathegioi.com, và dùng để đăng tải lên kênh khác, website khác cần có sự đồng ý của Reviewcathegioi hoặc được ghi nguồn đầy đủ. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn gỡ bỏ thông tin sao chép từ Reviewcathegioi.com trên trang khác nếu thấy không phù hợp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: REVIEWCATHEGIOI.COM